Skip to main content

Mātauranga Māori Marae Ora Fund 2020/21 round three record of grants

Name Amount
Opaea Marae $100,000
Papawai Pa Trust $89,472
Waimarama Maori Committee $115,000
Rangiāhua Marae $109,364
Ngati Ngararanui Hapu Trust $35,250
Te Ao Hou Marae $109,250
Section 4 Block I Town of Pipiriki {Raetiwha Marae} $81,757
Mai Uenuku ki te Whenua Marae $99,602
Ngai Te Rakato Marae $51,750
Komiti Marae Orakei Trust $57,500
Pakowhai Marae $181,954
Kahuranaki Marae Committee $101,200
Nga Tokorima a Hinemanuhiri Trust $247,150