Skip to main content

He Pūkenga Wai eligible entities

He Pūkenga Wai eligible entities
Ati Awa Ki Whakarongotai Charitable Trust
Hako Tupuna Trust
Hauraki Māori Trust Board
Hei o Wharekaho Settlement Trust
Heretaunga Tamatea Settlement Trust
Hineuru Iwi Trust
Hokotehi Moriori Trust
Kahukuraariki Trust
Mana Ahuriri Trust
Maniapoto Māori Trust Board
Maraeroa A & B Trust
Maungaharuru- Tangitū Trust
Mōkai Pātea Waitangi Claims Trust
Moriori Imi Settlement Trust
Muaūpoko Tribal Authority Inc
Ngā Hapū o Ngāti Ranginui Settlement Trust
Ngā Maunga Whakahii o Kaipara Development Trust
Ngā Pōtiki a Tamapahore Trust
Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui Trust
Ngā Wairiki - Ngāti Apa Charitable Trust
Ngā Wairiki-Ngāti Apa Charitable Trust
Ngaati Whanaunga Incorporated Society
Ngāi Tai ki Tāmaki Tribal Trust
Ngāi Te Rangi Settlement Trust
Ngaitai Iwi Authority
Ngāti Apa ki te Rā Tō Charitable Trust
Ngāti Apa Ki Te Rā Tō Post Settlement Trust
Ngāti Apa Ki te Rā To Post-Settlement Trust
Ngāti Hako Treaty Settlement Negotiators
Ngāti Haua Iwi Trust
Ngāti Hei Charitable Trust
Ngāti Kahungunu Iwi Inc
Ngāti Kahungunu Ki Wairarapa - Tāmaki Nui ā Rua Settlement Trust
Ngāti Kikopiri Māori Marae Kōmiti Society Inc
Ngāti Korokī Kahukura Trust
Ngāti Kurī Trust Board
Ngāti Makino Iwi Authority
Ngāti Manuhiri Settlement Trust
Ngāti Maru (Hauraki) Treaty Settlement Negotiators
Ngāti Maru Rūnanga Trust
Ngāti Mutunga o Wharekauri Iwi Trust
Ngāti Pāhauwera Development Trust
Ngāti Pāoa Iwi Trust
Ngāti Pāoa Trust Board
Ngāti Pikiao Iwi Trust
Ngāti Pūkenga Iwi Ki Tauranga Trust
Ngāti Pūkenga ki Manaia Management Committee
Ngāti Ranginui Iwi Society Inc
Ngāti Rangiteaorere Koromatua Council
Ngāti Rarua Settlement Trust
Ngāti Rārua Settlement Trust
Ngāti Rehua - Ngātiwai Ki Aotea Trust
Ngāti Rongomai Iwi Trust
Ngāti Ruapani mai Waikaremoana Negotiating Group
Ngāti Tahu Ngāti Whaoa Rūnanga Trust
Ngāti Tama Ki Te Waipounamu Trust
Ngāti Tamaoho Settlement Trust
Ngāti Tamaoho Trust
Ngāti Tamaterā Treaty Settlement Trust
Ngāti Tara Tokanui Trust
Ngāti Tarāwhai Iwi Trust
Ngāti Te Ata Claims Support Whānau Trust
Ngāti Tumutumu Trust
Ngāti Tūrangitukua Chairtable Trust
Ngāti Tūwharetoa (Bay of Plenty) Settlement Trust
Ngāti Uenukukopako Iwi Trust
Ngāti Whātua o Ōrākei Trust Board
Ngātiwai Trust
Ngātokowaru Māori Committee
Patuharakeke Te Iwi Trust Board
Port Nicholson Block Settlement Trust
Pouākani Trust
Rangitāne o Manawatū Settlement Trust
Rangitāne o Tamaki nui a Rua
Rangitāne o Wairarapa
Rangitāne o Wairau Settlement Trust
Rangitāne Tū Mai Rā Trust
Raukawa Settlement Trust
Rongowhakaata Iwi Trust
Rongowhakaata Settlement Trust
Taiāmai ki te Takutai Moana
Tainui Hapū Environmental Management Committee
Tāmanuhiri Tutu Poroporo Trust
Tanenuiarangi Manawatū Incorporated
Tapuika Iwi Authority Trust
Tātau Tātau o Te Wairoa Trust
Taumata WiiWii Trust
Te Aitanga ā Māhaki Trust
Te Ākitai Waiohua Iwi Authority
Te Arawa Lakes Trust
Te Arawa River Iwi Trust
Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui Trust
Te Kaahui o Rauru
Te Kāhui Maru Trust
Te Kahui o Taranaki Trust
Te Kapu o Waitaha Trust
Te Kawerau Iwi Settlement Trust
Te Komiti Nui o Ngati Whakaue Trust
Te Korowai o Ngāruahine Trust
Te Kotahitanga o Ngāti Tūwharetoa
Te Kotahitanga o Te Atiawa Trust
Te Kupenga o Ngāti Hako
Te Mana o Ngāti Rangitihi Trust
Te Manawa o Ngāti Kurī Trust
Te Maru o Ngati Rangiwewehi Iwi Authority
Te Pātaka a Ngāti Kōata
Te Patukirikiri Iwi Trust
Te Puāwaitanga o Ngāti Hinerangi Trust
Te Pūmautanga o Te Arawa Trust
Te Roroa Whatu Ora Trust
Te Rūnanga a Iwi o Ngāpuhi
Te Rūnanga Ngāti Whitikaupeka
Te Rūnanga Nui o Te Aupōuri
Te Rūnanga o Ngāi Tahu
Te Rūnanga o Ngāi Takoto
Te Rūnanga o Ngāi Te Ohuake
Te Rūnanga o Ngāi Te Rangi Iwi Trust
Te Rūnanga o Ngāti Awa
Te Rūnanga o Ngāti Hauiti
Te Rūnanga o Ngāti Hine
Te Rūnanga o Ngāti Kea - Ngāti Tuar1a Trust
Te Rūnanga o Ngāti Kuia Trust
Te Rūnanga o Ngāti Manawa
Te Rūnanga o Ngāti Maru (Taranaki)
Te Rūnanga o Ngāti Mutunga
Te Rūnanga o Ngāti Porou ki Hauraki
Te Rūnanga o Ngāti Pū
Te Rūnanga o Ngāti Ruanui Trust
Te Rūnanga o Ngāti Tama
Te Rūnanga o Ngāti Tamakōpiri
Te Rūnanga o Ngāti Whare
Te Rūnanga o Ngāti Whātua
Te Rūnanga o Ngāti Whitikaupeka
Te Rūnanga o Raukawa Incorporated
Te Rūnanga o Te Rarawa
Te Rūnanga o Te Whānau
Te Rūnanga o Toa Rangatira Inc
Te Rūnanga o Whaingāroa
Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu
Te Rūnanganui o Ngāti Porou Trust
Te Tāhuhu o Tawakeheimoa Trust
Te Tāwharau o Ngāti Pūkenga
Te Tōtarahoe o Paerangi Trust
Te Ure o Uenukukōpako 2001 Charitable Trust
Te Uri o Hau Settlement Trust
Te Whakakitenga o Waikato Incorporated
Te Whānau a Apanui Negotiations Team
Tūhoe - Te Uru Taumatua
Tūhourangi Tribal Authority
Tūwharetoa Māori Trust Board
Tūwharetoa Settlement Trust
Uenuku Charitable Trust
Waahi Whaanui Trust
Whakatōhea Māori Trust Board
Whakatōhea Pre-Settlement Claims Trust
Whanganui Land Settlement Negotiation Trust