Skip to main content

Mātauranga Māori Marae Ora Fund round four record of grants

Name Amount
Kahuranaki Marae Committee $88,000
Komiti Marae Orakei Trust $50,000
Mai Uenuku ki te Whenua Marae $99,602
Nga Tokorima a Hinemanuhiri Trust $247,150
Ngai Te Rakato Marae $45,000
Ngati Ngararanui Hapu Trust $35,250
Opaea Marae $100,000
Pakowhai Marae $335,622
Papawai Pa Trust $77,802
Rangiāhua Marae $95,099
Section 4 Block I Town of Pipiriki (Raetiwha Marae) $81,757
Te Ao Hou Marae $95,000
Waimarama Maori Committee $100,000