Skip to main content

Who are the COGS Whanganui / Waimarino / Rangitikei committee members?

The Whanganui / Waimarino / Rangitikei COGS committee members are:

  • Gillian White
  • Siobhan Marshall
  • Sandra Rickett
  • Cath Ash
  • Meretini Bennett-Huxtable
  • Brenda Burnard
  • Shey MacLean