Skip to main content

Mātauranga Māori Marae Ora 2020/21 round one record of grants

Name Amount
Te Poho o Hinemihi Marae $105,544
Ramoto Kireara Marae $100,000
Mangaroa Marae $100,000
Te Whatu Manawa Maori-Tanga o Rehua Trust Board $79,845
Whitianga Marae Charitable Trust $60,000
Te Rūnanga a Rangitāne O Wairau Incorporated $52,000
Te Hapū O Ngāti Wheke Incorporated $44,450
Mākirikiri Marae Komiti $24,050
Ōmarumutu Marae $24,120
Tuhourangi Tribal Authority Custodial Trustee Limited $10,000
Kahungunu Community Marae $70,000
Te Rūnanga o Kaikōura Incorporated $67,200
Maniapoto Māori Trust Board $64,200
Whakapaumahara Marae $50,000
Taraia Marae $47,394
Waikotikoti Murumurunga Marae Trust $24,000
Ngāti Hako Te Kotahitanga Marae Trust $22,575
Paikea Whitireia Trust $20,000
Motuti Marae Trustees $12,800
Rongomaraeroa Marae Trust $8,400